אודות

הרב שלמה יהודה ב ארי הרב שלמה יהודה בארי

המכון הוקם בשנת תש”פ (2020), ע”י צוות רבנים מבית מדרשו של הצדיק הגאון הינוקא, הרב שלמה יהודה בארי שליט”א.
המכון נטל על עצמו את מלאכת איסוף, עריכה והוצאה לאור של חיבוריו ושיעוריו של הגאון הינוקא אשר החלו משנת תשס”ה (2005), כעת קיים כבר אוצר ענק של שיעורים וחיבורים המקיפים כל נושא ביהדות, בכל פרד”ס התורה, הלכה והשקפה, בתקווה להוציאם לאור ולהרוות צימאונם של רבים מכל רחבי תבל.
המכון מקדם את פרוייקט “דעה את ה’ ” – שיעורי תורה ודעת ברחבי הארץ הנמסרים מפי רבנים מבית מדרשו.

הינוקא

“מחזה כזה לא נראה כמותו מזה דורות, בחור צעיר לימים שעדיין לא מלאו לו 20, הבקיא בכל התורה כולה, יושבים לפניו זקנים וגאוני ארץ לשמוע דרשותיו בתורה, והכל שמחים בו 

המכון הוקם בשנת תש”פ (2020), ע”י צוות רבנים מבית מדרשו של הצדיק הגאון הינוקא, הרב שלמה יהודה בארי שליט”א.

המכון הוקם בשנת תש”פ (2020), ע”י צוות רבנים מבית מדרשו של הצדיק הגאון הינוקא, הרב שלמה יהודה בארי שליט”א.
המכון נטל על עצמו את מלאכת איסוף, עריכה והוצאה לאור של חיבוריו ושיעוריו של הגאון הינוקא אשר החלו משנת תשס”ה (2005), כעת קיים כבר אוצר ענק של שיעורים וחיבורים המקיפים כל נושא ביהדות, בכל פרד”ס התורה, הלכה והשקפה, בתקווה להוציאם לאור ולהרוות צימאונם של רבים מכל רחבי תבל.
המכון מקדם את פרוייקט “דעה את ה’ ” – שיעורי תורה ודעת ברחבי הארץ הנמסרים מפי רבנים מבית מדרשו.

סדר היום
סדר היום
סדר היום
סדר היום
סדר היום
סדר היום
סדר היום
סדר היום

תיעוד מחייו
ואורחותיו

Scroll to Top

לתרומות עכשיו